Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Kattemedat. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kattemedat. De informatie en artikelen die op deze site staan worden door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij uiten en delen onze eigen mening en deze is tot stand gekomen op basis van onze eigen ervaringen en kennis. Aan deze uitingen kunnen geen rechten worden ontleend. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of onjuist is. 
Affiliate disclaimer: op onze website en in onze artikelen staan affiliate links, bijvoorbeeld naar de websites van bol.com als je via een van deze links een aankoop doet, ontvangen wij een kleine commissie. Dit is een kleine vergoeding voor het doorsturen van onze bezoekers en dit kost jou niks extra’s.
De  informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Kattemedat behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers via internet verzonden worden of keuzes die bezoekers maken, dat valt onder hun eigen verantwoordelijkheid. Kattemedat sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.