Privacyverklaring

Kattemedat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Kattemedat verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van diensten of omdat je deze gegevens zelf hebt achtergelaten op de website van Kattemedat. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:  
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Je IP-adres
- Gegevens over activiteiten op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kattemedat.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en wanneer jij ons een vraag stuurt of informatie bij ons opvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan zullen wij je persoonsgegevens verwerken, zodat wij je van een reactie kunnen voorzien. Hierbij hebben wij een gerechtvaardigd belang.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen:
Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend en/of het verbeteren van website en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang bewaart Kattemedat je gegevens:
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je een reactie achterlaat onder een artikel blijft die staan zolang het artikel online staat. Dat betekent dat je naam en e-mailadres ook in het systeem van Kattemedat blijft staan. Tenzij de pagina verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek indient.

Delen van gegevens:
Kattemedat verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties: hosting van onze website.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens:
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen en om daar zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Kattemedat zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Links:
Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten onze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Beveiliging:
Kattemedat neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kattemedat maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@kattemedat.nl 

Wijzigingen: 
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.

Klacht indienen:
Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.